slogan visual

Voor onafhankelijke cliƫntondersteuning en bemiddeling.

In Nederland heeft U recht op verschillende vormen van zorg en
dienstverlening. In de afgelopen jaren zijn daar een aantal veranderingen in gekomen. De regelgeving betreffende de AWBZ is gewijzigd en de WMO krijgt steeds meer vorm. Bij het aanvragen en regelen van ondersteuning en zorg krijgt u te maken met allerlei instanties, zoals CIZ, zorginstellingen, zorgkantoor, gemeenten en ziektekosten verzekeraars.

De volgende vragen kunnen zich voordoen:
- Hoe kan ik mijn situatie verbeteren?
- Waar moet ik zijn?
- Wie moet ik bellen?
- Hoe zit dat met mijn eigen bijdrage?
- Hoe bepaal ik wanneer en welke hulp ik kan krijgen?
- Waar kan ik bezwaar maken?

Vragen die steeds ingewikkelder worden omdat de regelgeving aan verandering onderhevig is. De zorgwereld is en blijft volop in beweging, de zorgmakelaar is hiervan op de hoogte en beweegt mee. Hij is dus altijd up-to-date en geeft u advies op maat.

Uitgangspunten hierbij zijn:
- Het dagelijks leven inrichten naar eigen wens,
- Eigen regie over tijd, benodigde zorgmomenten en huis.

De Zorg-Makelaar kan en wil u hierbij van dienst zijn.


NIEUWS

Veranderingen in de zorg 2015

In 2015 zijn er grote veranderingen in de zorg. De voorgaande AWBZ bestaat niet meer en is


Lees verder >>