slogan visual

Per oktober 2017 is de Zorg-Makelaar gestopt met de cliënt ondersteuning voor aanvraag van zorg t/m uitleg beheer van het PGB.

Wanneer U zorg (nodig) heeft in de regio kunt U zich voor clientondersteuning wenden tot: • Aanvraag Jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Gemeente Noordoostpolder: Meer medewerkers bereikbaar op: www.mee.nl/clientondersteuning, neem contact op met MEE in uw buurt 0900 - 999 88 88
  • Gemeente Urk: www.Caritas, www.caritasurk.nl , Singel 9A 8321 GT Urk, Telefoon : 05 27 - 68 33 46
 • Zorg verzekeringswet (ZVW)
  • Wijkverpleegkundige in uw buurt
 • Wet langdurige Zorg (WLZ)
  • Zorgbelang: http://www.cmo-flevoland.nl/index.php/diensten/adviespunt-zorgbelang , bel op 0900 243 81 81 of stuur een e-mail naar clientondersteuning@cmo-flevoland.nl. U kunt ons ook direct bellen via 0320 244 259.
  • WLZ cliëntondersteuning: http://wlzclientondersteuning.nl , info@wlzclientondersteuning.nl , of bel: 085 303 29 85
  • www.mee.nl/clientondersteuning, neem contact op met MEE in uw buurt 0900 - 999 88 88.